НАЧАЛО

В началото бе мотото:  КОМУНИКАЦИИ БЕЗ СМУЩЕНИЯ

Това не бе случаен избор на учредителите на „Транслингва Европа“ ООД.

Комуникацията  в езиково отношение  означава общуване между индивиди, физически и юридически лица.  Езиковото общуване включва не само владеене на езикови знания и умения, а е комуникативан акт на „превод“ от един език и култура на друг език и култура.

Транслингва Европа ЕООД се стреми да осигури тази възможност за всички, които се нуждаят от нея.

 

 ЗА НАС

През 1997 г. висококвалифицирани преводачи и мениджъри в преводаческия бизнес с богат опит АНДРЕЙ МАНОВ и РАДА ПАНГЕЛОВА учредяват дружеството „Транслингва Европа“ ООД.

 

ИСТОРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Съдружниците – членове-учредители на Асоциацията на преводачите се стремят да се придържат към своето мото. Упорито и всеотдайно развиват бизнеса  в сферата на преводаческите услуги. Основната им цел са качествени преводачески писмени и устни услуги и спечелване на доверието от клиентите. За тази цел привличат за изпълнители и партньори известни преводачи с необходимите умения и квалификация.

Откриват втори офис в София с цел облекчаване обслужването на клиенти.

С  цел обогатяване на умения, знания и опит от  2004 г. Агенцията е един от инициаторите и член - учредител на Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА).  От 2005 г. като член на БАППА  е и член на и на Европейския съюз на асоциациите на преводаческите агенции (EUATC).  Агенцията се включва също така и в Eвропейската асоциация на езиковата индустрия ELIA.

За постигане на основните си цели през 2006 г.  Агенцията внедрява системаза управление на качеството  ISO 9001:2008, а през 2008 г. „Транслингва Европа” ООД е една от първите агенции сертифицирани по новоразработения европейски браншови стандарт за писмени преводи  БДС/EN 15038:2006. 

С годините Дружеството разширява кръга на съпътстващите преводаческата дейност услуги като включва в своята дейност и събитийния мениджмънт -  организация, управление и логистика на цялостни събития, а също така и рекламна дейност, предпечат и печат на малки издания за корпоративни клиенти.

ДНЕС

Всички знаем, че броят на агенциите, бюрата и ЕТ на преводи се роят непрекъснато. Не е    тайна, че списъкът на предлаганите услуги на пръв поглед също така е приблизително еднакъв. Всички конкуренти твърдят, че предоставят качествени и компетентни услуги и т.н. т.н. Няма да оспорваме тези факти. Но .....

„Транслингва Европа“ ЕООД има дългогодишен опит, продължава да е учеща се организация от своя и чуждия опит. Постоянно следи и прилага в практиката съвременните тенденции, като   адаптира всичко положително от своя опит.

„Транслингва Европа“ като ЕООД  е дружество  солидно  стъпило на пазара и отстоява своето място в областта на преводаческата индустрия, издаването на малотиражни издания, събитийния мениджмънт и др. съпътстващи дейности. На преден план е изведен процесния подход, който гарантира

 

  • разбиране и удовлетворяване на изискванията на клиенти и партньори;

 

  • измерване на резултатите по отношение на ефикасността на процесите;

 

  • непрекъснато подобряване на процесите на базата на обективни измервания.

 

Политика на дружеството е непрекъснато подобряване на качеството на услугите. Благодарение на принципите на разбработената методология  - система от съвкупност на принципи, подходи и  взаимосвързани  конкретни дейности, се анализират и акумулират необходимите ресурси.

Който не работи, той не греши, затова в „Транслингва Европа“ ЕООД има механизми за управление на некачествен продукт и процедура за предприемане на коригиращи действия, в случай че има аргументирано възражение относно качеството от страна на Възложителя.

Опитът на мениджърите и ръководството на дружеството залага обаче на превенцията.

 

УТРЕ

 

През 2019 г.  „Транслингва Европа“ ЕООД  вече е на повече от 20 години.

Ние сме сигурни, че ще оцелеем на пазара на преводаческите услуги и в сферата на събитийния мениджмънт още дълги години.

ЗАЩОТО  .........

независимо дали превеждаме документ за раждане от 1 стр. или техническа документация, значими за държавата договори, спецификации и др. или осигуряваме преводач за нотариална сделка, преговори, конференции или значителни международни събития нашата сила е в прилагането на индивидуален подход към клиентите, оптимални решения в техен интерес, както и уникална, утвърдила се през тези години технология при изпълнението на поръчките – оригинални организационни решения, строг контрол върху процеса на превода и отговорност за изпълнението на поръчката.

 

За всичко това се плаща, но най-вече с  ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ.

КРАТКО ОТКЛОНЕНИЕ

ЧЕРВЕНА НИШКА

Рада Пангелова е завършва унгарска филология в Будапеща през 1976 година. За първи път превежда през отдавна отминалата, но никога незабравимата 1972 година. И до днес, а може би и в бъдеще един от най-изявените, но не в художествената литератури, преводачи.

Наследствената привързаност към унгарската култура остава. Между другото работи като референт за Унгария в Комитета за култура. Не забравя Унгария и в частния си бизнес. Радее и участва дейно в двустранните отношения по един или друг начин. Спонсорира редица събития, свързани с Унгария. Подкрепя финансово българисти при издаването на преводна българска литература.

ЗАЩО ТРАНСЛИНГВА ЕВРОПА ЕООД

Мнозина владеят прекрасно чужди езици, но дали всеки от тях може да бъде преводач? На пръв поглед преводът е нещо лесно, но зад усилията на преводачите се крие огромен, незабележим труд.

„Транслингва Европа“ ЕООД си сътрудничи с повече от 300 преводачи с необходимата езикова компетентност, специфични умения и навици -  магистри по съответните филологии или други преводачи завършили висше образование и притежаващи  или дипломи от езикови гимназии, или международно признати сертификати С 2 съгласно Европейските норми за владеене на чужди езици или приравнени към тях сертификати от държави – не членки на ЕО. Те отлично владеят терминологията  в области като банково дело и финанси,  международно, европейско и национално право,  техника, селско стопанство, право, фармация и медицина, информатика, фирмени и лични документи, тръжна документация за обществени поръчки и др. Притежават необходимия стаж и специализация

Служителите на „Транслингва Европа“ ЕООД ще обсъдят с вас  вижданията и изискванията, ще ви дадат компетентни съвети относно реалистичните срокове за изпълнение, възможностите за графично оформление и др. и ще ви изготвят безплатно оферта с балансирано съотношение цена/ качество. 

Благодарение на специално разработен софтуер за дружеството, мениджърът на проекта ще подбере от богатата база данни за човешки ресурси, която периодично се преглежда и обновява, най-подходящия писмен или устен преводач съобразно очакванията на клиента. А за корпоративни клиенти с помощта на същия ще осигури изпълненето на поръчките да се осъществява от едни и същи преводачи.