У С Л У Г И

Фирмата осигурява цялостна организация на събития: конференции, семинари, бизнес-срещи. Това включва осигуряването на симултанен превод, наемането на зала и озвучителна и преводаческа система, мултимедия, лаптоп и екран, превод и размножаване на материали, подготовка на информационни пакети за участниците и табелки с имената им; регистрация на участниците; кетъринг и настаняване; програма за свободното време на придружаващи лица; разглеждане на забележителностите с екскурзовод.